KB Peyzaj

Sulama Sistemleri

Mevcut peyzaj projelerinin uygulama sonrası, tazeliğini ve sürekliliğini korumak, bitkilerin canlılığını sürdürmek için en temel gereksinim düzenli bir sulamadır. Düzenli bir sulama ise, düzenli periyotta ve profesyonel biçimde bir sistem çerçevesinde yapılmalıdır.


Otomatik sulama sistemleri zaman ve parasal yönde önemli tasarruf unsurudur. Otomatik sulama sistemlerinin sağlamış olduğu kolaylık ile bahçelerinizin yeşil görünümünü ve hızlı gelişimini arttırabilirsiniz.


Günümüzde özellikle kentsel yerleşim bölgelerinde giderek önem kazanmaya başlamış olan otomatik sulama teknolojisi kıt bir kaynak olan suyun tasarruf edilebilmesi, bitkiye doğru zamanda ve uygun miktarda su verilebilmesi, insan hatalarından doğabilecek zararların asgari seviyeye indirilebilmesi, işgücü maliyetinin azaltılabilmesi gereksinimlerinden ortaya çıkmıştır. Bilgisayarlı ve zaman ayarlı sulama sistemlerimiz siz evde yokken bile bahçenizi düzenli ve güvenli olarak sulamanızı sağlar.


Bahçelerde ihtiyaç duyulan sulama sistemi yöntemi genel olarak 2 türlüdür.

1)Yağmurlama sulama

2)Damla sulama

KB Peyzaj, proje uygulamasında bitkilendirilmiş alanın canlı ve hoş görünümünün devamlılığını sağlamak düşüncesi ile modern bir sulama sistemini bahçenize ve bütçenize en uygun şekilde projelendirerek uzun ömürlü sistemler sunmaktadır.